Offshore Yachting

 
Veliki broj vlasnika brodova (jahte, jedrilice, čamci…) se odlučuju da svoj brod registruju u nekoj od offshore jurisdikcija.
Razlog njihovog interesovanja za ovaj vid registracije leži u prednostima koje ove jurisdikcije pružaju.
Te prednosti se ogledaju u fleksibilnim pomorskim zakonima jurisdikcija i fleksibilnosti obzirom na vlasnika broda, kao i u poreskim olakšicama.

Osnivanje offshore kompanije koja će biti vlasnik broda je još jedna od prednosti koju pruža registracija broda u nekoj od offshore jurisdikcija i istovremeno je idealan način na koji vlasnici mogu da zaštite sopstvenu privatnost ali i sopstvenu imovinu od mogućih nepredviđenih situacija prilikom plovidbe.

Svoju privatnost štitite najpre time što se Vi konkretno nigde ne pojavljujete kao vlasnik broda. Offshore jurisdikcije pružaju mogućnost da se tajnost vlasničke strukture kompanije prenese na daleko viši nivo – Offshore Europe

Takođe, ukoliko se desi neka nepredviđena situacija prilikom plovidbe, Vi kao vlasnik broda niste odgovorni sopstvenom privatnom imovinom za dug ili nastalu štetu.
Za to je odgovorna Vaša offshore kompanija koju koristite u svrhe vlasništva i koja nema nikakve direktne veze sa Vašom ostalom imovinom.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Оставите одговор