Registracija plovila i jahti u Panami

registracija plovila panama
Prednosti
1.) Nema ograničenja po pitanju nacionalne pripadnosti vlasnika plovila
2.) Ne postoje ograničenja po pitanju težine (tonaže) plovila
3.) Moguća dualna registracija
4.) Poreske prednosti – prihodi nastali upotrebom plovila u poslovima međunarodne trgovine nisu predmet oporezivanja u Panami

Procedura:
Registracija plovila pod Panamskom zastavom je veoma jednostavna i započinje privremenom registracijom. Nakon ove registracije klijent ima 6 meseci da prikupi svu dokumentaciju i započne sa trajnom registracijom plovila.

Privremena registracija:
Zahtev za privremenu registraciju plovila može podneti vlasnik direktno u Ambasadi Paname ili u Pomorskoj upravi Paname.

Informacije potrebne za privremenu registraciju:
Da biste mogli da dobijete privremenu navigaciju i dozvolu za korišćenje radija, molim Vas da nam dostavite sledeću dokumentaciju i informacije:
a. Naziv plovila
b. Kopija pasoša
c. Prethodni naziv broda
d. Prethodni registar
e. Mesto proizvodnje plovila
f. Datum proizvodnje
g. Proizvođač
h. Broj paluba, dimnjaka i strunjača
i. Materijal od kojeg je izradjen trup
j. Dužina, dubina, širina
k. Tonaža – bruto i neto
l. Vrstu usluge za koju ćete upotrebljavati plovilo(osim za jahte)
m. Tip i broj motora
n. Tip i broj cilindara
o. Naziv proizvođača
p. Brzina plovila
q. Broj konjskih snaga
r. Naziv nadležnog organa koji je izvršio klasifikaciju
s. Nadležni organ za radio frekvencu
t. Informacije o radio opremi
u. Područja plovidbe
v. Tip frekvencije (osim za jahte)

Trajna registracija:
Šest (6) meseci nakon dobijanja privremene registracije originalni račun prodaje ili sertifikat o proizvodnji (za nove brodove) mora biti zaveden u Javnom Registru u Panami.

Dokumentacija potrebna za trajnu registraciju plovila:
a.) Dokaz o vlasništvu
b.) Potpisano Ovlašćenje o zastupanju (dokument ćemo Vam dostaviti)
c.) Tehnički podaci plovila (sem za jahte)
d.) Sertifikat o brisanju iz prethodnog registra (kod preregistracije plovila)
e.) Sertifikat o težini/tonaži plovila dobijen od strane nadležnog organa u Panami koji je izvršio klasifikaciju plovila (sem za jahte)
f.) Potvrda nadležnog organa za dobijanje radio frekvence (sem za jahte)
g.) Aplikaciona forma za radio frekvencu (sem za jahte)
h.) Za plovila starija od dvadeset (20) godina potrebno je obezbediti dodatnu proveru ispravnosti plovila pre započinjanja procedure trajne registracije (sem za jahte)

Napomena
Račun od prodaje plovila mora biti overen od strane Notara (za sve vrste plovila).
Notar mora dati sledeću izjavu (sem za jahte) “the seller of the vessel was at the time of sale, the legal owner of the vessel and that the person acting in his behalf was duly authorized to do so“
U slučaju izrade plovila prema porudžbini, proizvođač mora dati sledeću izjavu (sem za jahte) :“the vessel has been built by order and on account of the buyer“.
Potpis Notara mora biti overena Apostillom.
Račun prodaje plovila i Sertifikat proizvođača mora sadržati izjavu u kojoj kupac izjavljuje da prihvata prodaju ili prenos vlasništva plovila. Ovo mora takođe biti overeno u konzulatu države Panama.

Cenovnik

a.) Plovila
Molimo Vas da nam u svrhu detaljnog prikaza troškova registracije Vašeg plovila dostavite sledeće informacije:
a.) Težina/tonaža plovila (bruto i neto)
b.) Tip plovila
c.) Naziv plovila
d.) Godina proizvodnje
e.) Vaši kontakt podaci (vlasnika plovila)

b.) Jahte
Jahte koje su u vlasništvu pravnog lica iz Paname – USD2350 (taksa za registraciju USD1000+usluga registracije USD1350)
Jahte u vlasništvu nerezidentnih kompanija – UDS2850 (taksa za registraciju USD1500+usluga registracije USD1350)
*Ova cena za upis plovila u Panami uključuje i registraciju privremene i trajne registracije kao i same troškove procedure.

Godišnji trošak za jahte*:
Jahte koje su u vlasništvu pravnog lica iz Paname – USD1600 (taksa za registraciju USD1000+registrovani agent USD600)
Jahte u vlasništvu nerezidentnih kompanija – UDS2100 (taksa za registraciju USD1500+registrovani agent USD600)

*Troškovi se naplaćuju svake druge godine

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Оставите одговор